Carrot Revolution Oy:n kokkauskurssit

Viimeksi päivitetty 14.3.2019

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme, miten me Carrot Revolution Oy:ssä (”Carrot Revolution”) käsittelemme henkilötietojasi järjestämiimme lasten kokkauskursseihin (Krokon kokkikoulu ja Tiedepainotteinen kokkauskurssi) liittyen. Kun jäljempänä puhumme ”kurssista” tarkoitamme näitä järjestämiämme kokkauskursseja. Carrot Revolution on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi ja käsittelemään henkilötietojasi vain kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tästä tietosuojalausekkeesta saat tietoja mm. siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme ja mitä tarkoituksia varten, kenelle annamme pääsyn henkilötietoihin sekä miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn.

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä asioissa voit olla meihin yhteydessä alla olevien yhteystietojen kautta:

Carrot Revolution Oy (y-tunnus 2862487-8)

Gyldenintie 12 N 51

00200 Helsinki

puh. 050-3395450

email: olli.freese@carrotrevolution.fi

www.carrotrevolution.fi

Mikäli yhteydenottosi koskee rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä (kuten tarkastuspyyntöjä), pyydämme sinua toimittamaan tällaiset yhteydenotot kirjallisesti.

 

 1. Mitä tietoja käsittelemme ja mistä saamme tiedot

Käsittelemme järjestämiemme kokkauskurssien yhteydessä niitä henkilötietoja, jotka saamme ilmoittajalta kurssille ilmoittautumisen yhteydessä tai muuten kurssin aikana suoraan siltä henkilöltä, jota tieto koskee. Emme kerää henkilötietoja muista lähteistä.

Käsittelemämme henkilötiedot käsittävät tyypillisesti:

 • Perustiedot ilmoittautumisen tekevästä huoltajasta, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Perustiedot kurssille osallistuvasta lapsesta, kuten nimi, koulu, jota lapsi käy sekä luokka-aste
 • Mahdolliset kurssille osallistuvan lapsen ruokarajoitteet
 • Tiedot mahdollisista luvista ja kielloista, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä tapauskohtaisesti pyytämämme kuvausluvat
 • Kurssi-ilmoittautumisiin liittyvät tiedot, kuten ajankohta, paikka sekä kurssiin liittyvät laskutus- ja maksutiedot

Edellä mainittujen perustietojen antaminen on edellytyksenä sille, että voimme tehdä sopimuksen kurssille osallistumisesta. Pyrimme tietoja kerätessämme vielä erikseen informoimaan siitä, onko tiedon antaminen pakollista vai vapaaehtoista. Emme välttämättä käsittele kaikkien kurssien yhteydessä kaikkia edellä mainittuja tietoja.

Lisäksi Carrot Revolutionin verkkosivuston kävijöistä kerätään tietoa evästeiden avulla evästekäytännössämme tarkemmin kuvatulla tavalla. Evästeillä kerättyjä tietoja ei kuitenkaan yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

 1. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelemme kurssiin liittyviä henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin ja perusteltuihin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään:

 • Asiakkuuden perustamiseen ja hallinnointiin. Jotta voimme vahvistaa ilmoittautumisen, perustaa asiakkuuden ja tehdä kanssasi sopimuksen kurssille osallistumisesta, meidän on välttämätöntä käsitellä henkilötietojasi. Asiakkuuteen perustuvia tietoja käytämme myös asiakasviestintään (asiakkuuteen perustuvat uutiskirjeet sekä tyytyväisyys- ja muut kyselyt mukaan lukien), laskutukseen ja perintään sekä muuhun perusteltuun asiakassuhteen hallinnointiin. Kurssille osallistuvan lapsen tietoja käsittelemme kuitenkin ainoastaan osallistumisen mahdollistamiseen. Henkilötietojen käsittely näitä tarkoituksia varten perustuu sopimuksen täytäntöönpanoon tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
 • Suoramarkkinointiin ja muun viestinnän toimittamiseen. Käsittelemme henkilötietoja myös tuotteidemme ja palveluidemme suoramarkkinointiin ja muun tilaamasi viestinnän toimittamiseen (kuten tilaamasi uutiskirjeet). Sähköistä suoramarkkinointia lähetämme kuitenkin vain, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi. Emme kuitenkaan lähetä suoramarkkinointia tai muita tiedotteita kurssille osallistuvalle lapselle ilman huoltajan antamaa suostumusta. Henkilötietojen käsittely näitä tarkoituksia varten perustuu oikeutettuun etuumme tai antamaasi suostumukseen.
 • Sisällöntuotantoon. Kurssille osallistuvilla lapsilla voi olla mahdollisuus osallistua myös Carrot Revolutionin sisällöntuotantoon esimerkiksi esiintymällä Carrot Revolutionin tuotteista ja palveluista kertovilla videoilla ja muissa sisällöissä. Tällaiseen osallistumiseen pyydetään aina erillinen suostumus huoltajalta ja tietojen käsittely perustuu tällöin tähän suostumukseen.

 

 • Kehittämis- ja analysointitarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietoja myös tuotteidemme, palveluidemme ja liiketoimintamme analysointiin ja kehittämiseen, tuotekehitykseen ja raportointiin sekä väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen. Henkilötietojen käsittely näitä tarkoituksia varten perustuu oikeutettuun etuumme.
 • Lakiin perustuvien velvollisuuksien noudattamiseksi. Voimme olla velvoitettuja käsittelemään joitakin henkilötietojasi myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.
 1. Tietojen säilytysaika

Käsittelemme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Pääasialliset säilyttämisajan määrittämiskriteerit ovat seuraavat:

 • Kurssille ilmoittautumisiin ja osallistumisiin liittyviä henkilön perustietoja säilytämme pääsääntöisesti kahden vuoden ajan kurssin päättymisestä lukien, jonka jälkeen poistamme kurssille osallistumista koskevat tiedot. Voimme kuitenkin säilyttää tämän ajan jälkeenkin huoltajien yhteystietoja suoramarkkinointia varten alla kuvaamallamme tavalla.
 • Säilytämme keräämiämme huoltajien yhteystietoja suoramarkkinointia ja muun viestinnän lähettämistä varten (ml. sähköpostitse) niin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta suoramarkkinointia (ks. kohta ”Rekisteröidyn oikeudet”). Mikäli käytät kielto-oikeuttasi, säilytämme tarpeelliset yhteystietosi, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.
 • Siltä osin kuin henkilötietoihin kohdistuu niiden käsittelyn tarkoituksen perusteella lakiin perustuva säilytysaika (kuten kirjanpitolain mukainen säilytysvelvollisuus), säilytämme henkilötietoja tämän ajan.

Mikäli henkilön suora tunnistaminen (esim. nimen perusteella) ei ole tarpeen edellä kuvaamiamme käsittelyn tarkoituksia varten, muokkaamme tiedot sellaisiksi, ettei niistä ole mahdollista tunnistaa yksittäistä henkilöä.

 1. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Emme pääsääntöisesti luovuta käsittelemiämme henkilötietoja kolmansille osapuolille. Voimme kuitenkin luovuttaa tai siirtää henkilötietojasi alla kuvatulla tavalla:

 • Tietojen antaminen kurssin järjestämiseen osallistuville yhteistyökumppaneille: Voimme antaa huoltajan ja kurssille osallistuvan lapsen tiedot sille yhteistyökumppanille (kuten koulu tai muu kumppani), jonka tiloissa kurssi järjestetään. Lisäksi voimme antaa edellä mainitut tiedot kurssin opettajille/ohjaajille. Tiedot annetaan vain kurssin toteuttamiseen liittyviin tarkoituksiin, ellet ole antanut suostumustasi muunlaiseen käsittelyyn (kuten kumppanin markkinointitarkoituksiin).
 • Suostumus: Voimme suostumuksesi perusteella luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille. Pyydämme tällaiset suostumukset erikseen.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa järjestelyn osapuolille.
 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisille viranomaisille kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
 • Oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille, jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Palveluntarjoajat: Voimme käyttää henkilötietojen käsittelyssä tiettyjä palveluntarjoajia (kuten IT-palveluiden tarjoajat), jotka käsittelevät henkilötietoja Carrot Revolutionin alihankkijana sen puolesta ja lukuun. Olemme sopimusjärjestelyin huolehtineet siitä, että alihankkija käsittelee henkilötietoja antamiemme ohjeiden ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Luovutukset ja siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Emme siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on tiettyjä lainsäädäntöön perustuva oikeuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”) lainsäädännön mukaisilla perusteilla.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuin keinoin, kuten klikkaamalla saamasi viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla meihin yhteyttä edellä mainittuihin yhteystietoihin. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tehtyjen toimenpiteiden lainmukaisuuteen.
 • Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin vastustamisoikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käsittelyn suoramarkkinointia sekä siihen liittyvää profilointia varten klikkaamalla saamasi viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla meihin yhteyttä edellä mainittuihin yhteystietoihin. Voi myös peruuttaa muun tilaamasi viestinnän toimimalla samalla tavoin.
 • Tietojen siirtäminen: Voit myös halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan vaatimuksestasi siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Valvontaviranomaisen yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi.
 1. Evästekäytäntö

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä analysoidaksemme sivuston käyttöä, parantaaksemme sivuston käytettävyyttä ja kehittääksemme palveluitamme. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeen avulla ei ole mahdollista suoraan tunnistaa yksittäistä käyttäjää, emmekä saa evästeen avulla tietoomme esim. nimeäsi tai sähköpostiosoitettasi.

Tällä hetkellä käytämme sivustollamme ainoastaan Google Analytics -analytiikkatyökalua. Google Analyticsin kautta saatavat tiedot (mukaan lukien IP-osoitteesi) välittyvät Googlelle, joka käyttää näitä tietoja puolestamme kootakseen raportteja ja dataa siitä, miten verkkosivustoamme käytetään. Lisätietoja siitä, miten Google käyttää Googlen palveluita käyttäviltä sivustoilta ja sovelluksista saatavia tietoja, saat Googlen sivustoilta täältä ja täältä. Voit estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan täällä. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.

 1. Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen

Kehitämme tuotteitamme, palveluitamme ja liiketoimintaamme jatkuvasti, minkä vuoksi saatamme tehdä tarpeellisia muutoksia myös tähän tietosuojalausekkeeseen. Pyrimme informoimaan muutoksista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa joko henkilökohtaisesti tai palvelussamme. Suosittelemme tutustumaan tähän tietosuojalausekkeeseen säännöllisin väliajoin.